Uspešan početak školovanja prvacima u osnovnoj školi