„Biciklom za klimatske promene” – još jedan projekat za našu školu