Privode se kraju radovi rekonstrukcije školskog dvorišta