Kuzmjakovci su i ove godine u „Kampu multikulturalizma”