Učešće u projektu „Škole kao otvorene laboratorije”