Naši učenici su bili prvi u saobraćaju na Opštinskom takmičenju