Direktorica na jednomesečnom stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama