Čas o digitalnom svetu je sa učenicima prvih razreda održan u holu naše škole