Uručeni Europass sertifikati učesnicima Erasmus+ projekta „Stručna praksa u Solunu”