Konkurs za prijem srednjoškolaca u Dom učenika u Ruskom Krsturu