Erasmus plus projekat Radšej potrební, ako spotrební