Есеј из филозофије ученице Саре Планчак на тему „Врлина је знање”