Есеј из филозофије ученице Мине Јоцовић на тему „Врлина је знање”