Obeležavanje dana Sv. Save na kreativnoj radionici