Javna nabavka 3/2020 –  Zamena rasvete u školi „Petreo Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu