Obaveštenje o mogućnosti praćenje digitalnih priprema za malu maturu kao i nastave na daljinu