Sugestija za aktivnosti ocenjivanja u predstojećem periodu učenja na daljinu