Saradnja  škole i Zavoda za kulturu vojvođanskih rusina