Na konferenciji o dualnom obrazovanju i krsturska škola