Saradnja  škole i ,,Plave ptice,, – humanitarna akcija