Nagrada za radionicu na konkursu “Dani inteligencije”