Naši učenici i nastavnici u poseti Mokroj Gori, Višegradu i Andrićgradu