Prvo mesto na takmičenju „Međunarodni dani učeničkog preduzetništva Sokobanja 2019“