Još jedna uspešna saradnja između škole i roditelja (kolega)