Javna nabavka dobara – električna energija za potpuno snabdevanje (OPN 09310000)