Naši učenici posetili Srpsku akademiju nauka i umetnosti u Beogradu