Održan javni čas na temu ,,Krstarenje” učenicima iz smera turistički tehničar