Krsturski maturanti su posetili elektrotehnički fakultet i centar za promociju nauke u Beogradu