О Дому школярох

 Дом школярох

Дом школярох розполага зоз седемдзешат местами за школярох ґимназиї, або за напрям туристични технїчар. Предносци котри ше такой на перши погляд визначую, то же будинок физично скапчани зоз будинком школи и прето школяром нє потребне вецей як два, три минути же би дошли до школи.

У самим будинку дома школярох постоя два заєднїцки просториї за шицких жительох интернату. Перша простория то ткв. компютерска учальня, дзе дзецом дати на хаснованє вецей як дзешец рахункари, проєктор зоз платном, телевизор, котри можу хасновац у шлєбоднум чаше, алє и за ученє. Друга заєднїцка простория, то дньове пребуванє, цо би могло охарактеризовац як єдну вельку дньову хижу, дзе ше школяре можу опущиц, попиц кафу або лєм патриц телевизию.

Хижи у котрих змесцени школяре можу мац од два по пейц посцелї и спрам жаданьох школярох и реалних можлївосцох, одредзуєме состав дзецох по хижох.

Фотоґрафиї интернату

Костиранє школярох ше окончує у школскей терпезариї дзе ше каждодньово рихтаю рижнородни єдзеня дзе вше постої вибор медзи даскелїма єдзенями же би ше задоволєл кажди смак.

У шлєбодни чаше мож хасновац спортску халу, дзе єст можлївосци за рекреативне занїманє зоз фодбалом, кошарку, атлетику, столним тенисом або одбойку. Постої и можлївосц вежбаня у ˮтеретаниˮ, а тиж и у школским дворе єст терени за мали фодбал и кошарку.

Тоти котри воля читац кнїжки можу хасновац школску библиотеку дзе маме коло 6500 кнїжки.

У Руским Керестуре єст спортске друштво ˮРусинˮ и Дом култури, дзе ше школяре можу озбильнєйше пошвециц своїм хобийом, и знова, тоти котри воля читац, маю и валаску библиотеку дзе фонд кнїжкох векши.