KOНКУРС ЗА ПРИЄМ ШКОЛЯРОХ ШТРЕДНЇХ ШКОЛОХ У РЕПУБЛИКИ СЕРБИЇ У УСТАНОВИ ЗА ЗМЕСЦЕНЄ И КОСТИРАНЄ ШКОЛЯРОХ ЗА ШКОЛСКИ 2024/2025. РОК