У Червинки отримане Општинске школске першенство у атлетики