Нащива Универзитету Синґидунум и вистави „Милево, ми стина”