Першокласнїком уручени пакети Општинского совиту за транспорт