Школяре туристичного напряму означели „Дзень шпацираня” у туристичним духу⁣