Школяре напряму туристично-готелиєрски технїчар на пракси у ґарни готелу „Соле Мио” у Кули