Награда за руски язик на конкурсу „Дознали зме на семинару, применєли у пракси“