Нашо професоре участвовали на обучованю „Досцигнуца младих у Сербиї”