Уручени Europass сертификати учашнїком у Erasmus+ проєкту „Фахова пракса у Солуну”