Ерасмус плус проєкт Radšej potrební, ako spotrební