Винчованка за Дзень школи од Покраїнского секретарията за образованє, прописи, управу и национални меншини-национални заєднїци