Обвисценє Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою у вязи зоз пробним закончуюцим испитом