Сотруднїцство  школи  и  ,,Белавей  птици,, – гуманитарна акция