Закончена настава у основних школох, почал Закончуюци испит