Обвисценє о заключеним контракту явней набавки за физично технїчну охрану за 2019 рок.